Grønt kort

Aller først vil vi gjerne minne dere på å bruker NRYF sin hjemmeside Rytter.no, her vil du finne god informasjon om Grønt kort. 

Grønt kort er for deg som er på vei inn i ryttersporten og skal løse lisens for å ri konkurranser. Kurset gir også masse grunnleggende kunnskap om hest, sikkerhet og reglement.

Alle som skal ta GK må være medlem av en rideklubb og ha en profil i Minidrett. På denne måten vil alle som gjennomgår de digitale kursene, få kursdelene sine registrert på sin idretts-CV. Rideklubben du er medlem av vil være ansvarlig for å aktivisere lisenser.

Grønt kort ansvarlig for klubben er Mari Christiansen

Se denne fine instruksjonsvideoen som er laget av Rytterforbundet.

Pensumboken for Grønt kort kurs - en digital fagbok for alle som driver med hest og ryttersport! Denne laster du ned og kan deretter bruke og eie den for evig og alltid. Boken koster 149,- og er 3. utgave av Grønt kort boken fra tidligere, men nå med nye illustrasjoner og mye videomateriell og oppgaver som skal inspirere.

Grønt kort er et nettbasert kurs for deg som ønsker å løse lisens og er på vei inn i ryttersporten. Man kan ta Grønt kort på digitale flater, men rideprøven skal gjøres på en samling/ klubbkveld, de to digitale prøvene må man gjennom først før du melder deg opp på rideprøven. Alt dette foregår i Minidrett.no. Alle digitale kurs må være registret på den som skal ha Grønt Kort.  (ikke på foreldrene). Alle kan få egen bruker i NIF Min Idrett.

ALLE SOM GÅR GRØNT KORT KURS, MELDER SEG PÅ RIDEDELEN HOS KURSHOLDERE. Ridedelen kan ikke tas utenom å ha vært innom Hovedkurset. Det er kursholder som skal registrere de som tar rideprøven, selv om denne ikke gjøres direkte på det kurset (men hjemme eller hos andre). 

Man trenger ikke Grønt Kort for å delta  på klubbstevner, men det anbefales fra Norges Rytterforbund at man likevel tar GK. 

https://www.rytter.no/sport/gront-kort  Klikk på linken så får du mer utfyllende informasjon om GK fra NRYF.

Stevnesystem : https://nryfstevne.no/ 

Tidligere brukte man Horsepro, denne er ikke lenger i bruk fra 2021.

Det er Nryfstevne som er i bruk, klikk på linken over og gjør deg kjent med det nye systemet før du skal på stevne.