Arkiv

Her ligger protokoller/møtereferat:

25.08.2021 var det ekstraordinært årsmøte i rytterstuen på Brunla Gård. Sakslisten og protokoll er laset opp under. 

Dersom dere har spørsmål, send styret en epost: Styret@bsrklubb.com